Chào mừng bạn ghé thăm Konnected.vn, là Cộng đồng và Nhà cung cấp giải pháp, công nghệ Internet Vạn Vật (IOT) và Nhà Thông Minh (SmartHome). Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ liên quan đến giải pháp tự động hoá Công nghiệp, Nông nghiệp (SmartFarm). Konnected cam kết mang đến các giá trị hữu ích, mang tính kết nối, chia sẻ và thúc đẩy cộng đồng công nghệ Việt. Chúng tôi đang nhanh chóng xây dựng nội dung cho trang web này. Mời bạn quay lại sau vài tuần nữa!